Restaurant De Marineclub
dé toplocatie van Den Helder

Wie vallen onder het toegangsrecht?

De Marineclub is een besloten club en soms bestaat er nog wel eens onduidelijkheid over wie de club mag bezoeken.

 

Zelfstandig toegangsrecht:

a. Officieren en gewezen officieren van alle krijgsmachtsonderdelen

b. Buitenlandse officieren in werkelijke dienst

c. Officieren in opleiding na de eerste militaire vorming

d. Burgerambtenaren die deel uit maken van een longroomgemeenschap

e. Ereleden van de KVMO

f. Burgemeester, gemeentesecretaris en de commissaris van politie van de gemeente Den Helder

g. Gezien hun bijzondere status de stafadjudanten

 

Categorie a tot en met g zijn gerechtigd incidenteel te introduceren / inviteren. De incidentele introducés /invités dienen te allen tijde door de toegangsgerechtigde te worden vergezeld.